Sunday, 19 November 2017

(Huệ Lộc) Biện Minh Tu Chứng


Đức Phật ra đời với tâm nguyện độ sanh.  Chúng sanh căn tánh vô lượng bất đồng, nên Phật cũng tuỳ theo đó mà mở ra vô lượng pháp môn để nhằm thích hợp với mọi căn tánh của chúng sanh.  Nói pháp môn tức là phương pháp hành trì hay còn gọi là pháp tu. Trong tất cả các pháp tu thì chỉ có pháp môn Tịnh Độ hay nói tắt là pháp môn Niệm Phật Tam Muội là thích hợp nhất, dễ tu nhất, dễ chứng nhất, viên mãn nhất, và cũng khó tin nhất.  Điều nầy đã được đức Phật Thích Ca Mâu Ni cũng như các Đại Bồ Tát đều khuyến thị. 
            Trong Kinh Đại Tập, Đức Phật có nói:
"Thời mạt pháp, muôn ức người tu hành, khó có một người được giải thoát.   Chúng sanh chỉ nương nơi pháp môn Niệm Phật mà được thoát khỏi luân hồi." (Quyển Đường Về Cực Lạc 1992, trang 22- HT Thích Trí Tịnh)
            Trong bộ "Tống Cao Tăng Truyện" và "Lạc Ban Văn Loại".  Đời Đường, ngài Thích Pháp Chiếu trụ chùa Vân Phong ở Hoành Châu, hằng ngày tinh tấn tu hành không bê trễ.  Hằng ngày Ngài thấy trong bát cháo nơi nhà Tăng hiện bóng mây lành năm màu, trong mây hiện ra một cảnh chùa trang nghiêm xinh đẹp.  Một hôm ngày mùng sáu tháng tư năm Đại Lịch thứ năm, Ngài cùng các pháp hữu đi đến chùa Phật Quang ở huyện Ngũ Đài.  Đêm ấy vào lối canh tư, Ngài bỗng thấy ánh sáng từ xa xẹt đến chiếu mình Ngài.  Ngài liền nhắm theo tia sáng mà đi.  Đi một đổi xa thời thấy một dãy núi, dưới chân núi có khe, phía bắc của khe núi nầy có một ngõ đá.  Nơi ngõ có hai đồng tử đứng chực sẵn, xưng là Thiện Tài và Nan Đà.  Hai đồng tử dắt Ngài đến một ngôi chùa to, trên bảng đề hiệu là "Đại Thánh Trúc Lâm Tự", đất vàng, cây báu rất trang nghiêm.  Giống hệt như cảnh Ngài đã thấy trong bát cháo trước đây. 
            Ngài vào chùa, lên giảng đường, thấy phía tây là đức Văn Thù Bồ Tát, phía đông là đức Phổ Hiền Bồ Tát.  Hai vị đại Bồ Tát nầy đều ngự trên toà cao lớn, đương thuyết pháp cho khoảng mười ngàn vị Bồ Tát khác.
            Ngài Pháp Chiếu cung kính đến trước toà đảnh lễ hai vị đại Bồ Tát, rồi bạch rằng:

            - Phàm phu thời mạt pháp cách Phật đã xa, chướng sâu nghiệp nặng, phước mỏng trí cạn.  Dầu sẵn đủ Phật Tánh, nhưng không sao phát hiện được.  Phật pháp mênh mông, tôi chưa rõ nên tu pháp môn nào cho thích hợp?"
            Đức Văn Thù Bồ Tát trả lời:
            - Nay ông niệm Phật chính là phải lúc.  Các môn tu hành không môn nào qua môn Niệm Phật cả.  Rồi ông thêm cúng dường Tam Bảo, đó là gồm tu cả phước và huệ, vì hai môn nầy rất thiết yếu.  Về thưở quá khứ, nhờ tu Quán Phật, Niệm Phật, và cúng dường Phật mà nay tôi chứng đặng Nhất Thiết Chủng Trí.  Vì thế nên tất cả các pháp môn khác như Bát Nhã Ba La Mật hay Thậm Thâm Thiền Định...đến như chính Phật cũng đều từ Niệm Phật mà sanh ra.  Do đây nên biết  "Niệm Phật là vua trong các pháp môn."
            Ngài Pháp Chiếu mới bạch rằng:
            - Thưa Bồ Tát! Vậy tôi nên Niệm Phật như thế nào?
            Đức Văn Thù Bồ Tát dạy:

ĐÀI PHẬT GIÁO VIỆT NAM [ngày 17-11-2017] Nghe lời phát biểu hậu thuẫn Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ của Dân biểu Hoa Kỳ Ed Royce và Dân biểu Quốc hội Châu Âu Marco Cappato & Viện Hoá Đạo GHPGVNTN kêu gọi Cứu trợ Bão lũ Miền Trung


• Đài Phật giáo Việt Nam phát về Việt Nam tại làn sóng ngắn 31 thước, 9930 Ki lô Hertz từ 19 giờ đến 19 giờ 30 mỗi tối thứ Sáu. Kính mong quý thính giả hoan hỉ viết thư về Đài cho biết tình hình bắt đài có trở ngại, hay khó khăn gì không, để Đài kíp hoàn thiện.
 
 
ĐÀI PHẬT GIÁO VIỆT NAM Nghe lời phát biểu hậu thuẫn Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ 
của Dân biểu Hoa Kỳ Ed Royce và Dân biểu Quốc hội Châu Âu
Marco Cappato 
& Viện Hoá Đạo GHPGVNTN kêu gọi
Cứu trợ Bão lũ Miền Trung
 
 
 
Bấm vào dưới đây để tìm nghe Chương trình thứ sáu này :
 
Bấm vào đây để thu thanh chương trình này :
 
 
Nếu có vấn đề, kính xin thông báo Đài Phật giáo Việt Nam để chúng tôi chỉ dẫn bổ túc. Đài Phật giáo Việt Nam mong được chư Tôn đức, đồng bào Phật tử và đồng bào các giới đón nghe và góp ý để công cuộc truyền thông ngày một thăng.
PTTPGQT

THÔNG CÁO BÁO CHÍ LÀM TẠI PARIS NGÀY 17-11-2017 Viện Hoá Đạo GHPGVNTN kêu gọi khẩn cấp Cứu trợ nạn nhân bị Bão Lũ Miền Trung và thông báo Đại Lễ Hiệp kỵ hằng năm tại Tu viện Long Quang, Huế


PARIS, ngày 17.11.2017 (PTTPGQT) — Viện Hoá Đạo vừa gửi đến Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế để phổ biến 2 bức Thông bạch Kêu gọi Phật tử trong và ngoài nước khẩn cấp Cứu trợ nạn nhân bị Bão lũ Miền Trung, và thông báo Đại lễ Hiệp kỵ hằng năm tại Tu viện Long Quang, Huế. Sau đây là toàn văn hai bản Thông bạch ấy :

Phật lịch 2561
Số 17.17/VHĐ/VT
  
THÔNG BẠCH
CỨU TRỢ ĐỒNG BÀO BÃO LỤT
_________VIỆN TRƯỞNG VIỆN HÓA ĐẠO
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT
 
 
Kính gởi :
- Chư Tôn Hòa Thượng, Thượng Tọa, Đại Đức Tăng, Ni
- Hòa Thượng Chủ Tịch HĐĐH GHPGVNTNHN Hoa Kỳ
- GS Giám Đốc Phòng Thông Tin Phật Giáo Quốc Tế
- NS Giám Đốc Phòng Liên Lạc Phật Giáo Quốc Tế
- Đồng bào Phật Tử Quốc Nội và Hải Ngoại.
 
NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT
 
Trước hết, thừa lệnh Đức Tăng Thống, thay mặt Hội Đồng Lưỡng Viện, tôi xin thành kính gởi lời chia buồn đến tất cả đồng bào nạn nhân thiên tai bão lũ trong thời gian vừa qua đang phải gánh chịu những đau thương, nghiệt ngã trên đất mẹ thân yêu.
Kính thưa Quí Liệt Vị
 
Thiên thời, địa lợi, nhân hòa, từ lâu ba yếu tố mang lại hạnh phúc cho Dân Tộc không còn hiện diện trên đất nước chúng ta.
 
Những cơn lũ ống, lũ quét, sạt lở đất đá kinh hoàng đã vùi chôn con người và tài sản của đồng bào vô tội phía Bắc và Bắc Trung Bộ chưa được khắc phục, thì bão lũ đổ xuống Miền Trung ruột thịt, nhất là cơn bão hung hãn số 12 (Damrey) đã tàn phá Khánh Hòa Nha Trang và các Tỉnh lân cận chưa từng có trong 25 năm trở lại đây.
 
Dân chúng đã khổ đau cùng cực vì thiên tai khốc liệt, lại vô cùng hoảng hốt vì thảm họa "nhân tai" do con người gây nên, khi nhà nước và doanh nghiệp chỉ lo bảo vệ các hồ chứa, các đập thủy điện mà xem thường mạng sống và tài sản của người dân nên đã xả lũ ào ạt khiến người dân không kịp chạy, tài sản không kịp di chuyển. Khắp vùng Thừa Thiên Huế và các Tỉnh Miền Trung nước ngập như trận lũ lụt lịch sử 1999. Bao nhiêu người chết, bao nhiêu nhà cửa ngập trong cơn nước kinh hoàng, tài sản không còn, cá chết trắng sông, hoa màu gần như mất trắng.
 
Ở đây, Giáo Hội chúng tôi khẩn thiết kêu gọi Quốc Hội, Nhà Nước hãy cân nhắc "lợi bất cập hại" của hàng ngàn đập thủy điện thi nhau xây dựng vô tội vạ như những quả bom nước lơ lửng trên đầu người dân, gieo nỗi kinh hoàng sợ hãi cứ mỗi mùa mưa gió bão bùng.
 
Những con sông thơ mộng, trong xanh hiền hòa trên đất mẹ thân yêu của giang sơn gấm vóc đã đục ngầu hung dữ trên con đường xây dựng thiên đường Xã Hội Chủ Nghĩa.

(Nguyên Chánh) TÂM SÂN HẬN VÀ BẢN NGẢ CỦA ĐÁM QUẦN MA THỤC VŨ


Thục Vũ à.
Nhiều lần anh muốn gởi đến em một lời khuyên là NÊN DỪNG LẠI đừng càng ngày càng sa vào ác khẩu, nhưng lại thôi vì nhiều lý do.
Hôm nay tình cờ đọc mấy lời xin lỗi em gởi đến chị Kim nào đó mà em nhầm chị Diệu Nghiêm và Anh Thọ nên anh có mấy điều sau:
1/. Đúng là ngày 07.5.2017 anh vào SG vấn an Đức Tăng Thống theo định kỳ, anh trình bày công việc của GH lên Ngài từ 9g đến 11g 30, nhưng hôm ấy anh không hề gặp Anh Thọ và Chị Diệu Nghiêm và cho đến bây giờ anh cũng chưa từng gặp 2 anh chị nầy.
2/. Mỗi lần vào vấn an Đức Tăng Thống xong là Anh về lại Huế ngay vì lý do an ninh, chưa bao giờ anh ở lại Sài Gòn quá 2 ngày, sao em lại bịa đặt anh ở lại một tuần ( anh đính kèm thẻ lên máy bay để em và mọi người thấy cho rõ nhé ) 
3/. Ngày 11.5.2017, ( sau Phật Đản 1 ngày ) công an đến nhà đọc lệnh không cho anh ra khỏi thành phố gây cho anh rất nhiều bức xúc. Đến ngày 15.5.2017 Đức Tăng Thống bệnh, gọi anh vào gấp, nhưng công an đến ra lệnh không cho đi.
    Bức xúc quá nên Anh viết lời phát nguyện Tuyệt Thực một tuần từ 12g trưa 15.5.17 đến 12g trưa 22.5.2017, lời phát nguyện anh viết ngay trước mặt công an đang ngồi tại nhà anh và trao cho ông Phúc, công an Tỉnh ngay lúc đó, và mời họ ra về, sau đó Anh trình lên ĐTT, HT Viện Trưởng và gởi đến Phòng Thông Tin.
5/. Việc anh bị công an trấn áp khi vào chùa Giác Minh đã được cô Đồng Tâm ( bây giờ đã theo Tăng Đoàn Dị Giáo ) chụp rất nhiều ảnh, và gởi qua hết cho PTT và  Phòng Thông Tin Phật Giáo Quốc Tế đã sử dụng các bức ảnh đó vào mỗi dịp khác nhau, đâu cần photoshop.
          Anh chỉ nói với em 2 câu:

ĐÀI PHẬT GIÁO VIỆT NAM [ngày 10-11-2017] Nghe bức Thư Ngỏ gửi 21 quốc gia tham dự Thượng đỉnh APEC tại Đà Nẵng, yêu cầu áp lực nhà cầm quyền Hà Nội chấm dứt đàn áp Tôn giáo và Nhân quyền tại Việt Nam


• Đài Phật giáo Việt Nam phát về Việt Nam tại làn sóng ngắn 31 thước, 9930 Ki lô Hertz từ 19 giờ đến 19 giờ 30 mỗi tối thứ Sáu. Kính mong quý thính giả hoan hỉ viết thư về Đài cho biết tình hình bắt đài có trở ngại, hay khó khăn gì không, để Đài kíp hoàn thiện.


ĐÀI PHẬT GIÁO VIỆT NAM Nghe bức Thư Ngỏ gửi 21 quốc gia tham dự Thượng đỉnh APEC tại Đà Nẵng, 
yêu cầu áp lực nhà cầm quyền Hà Nội
chấm dứt đàn áp Tôn giáo và Nhân quyền tại Việt Nam
 
  
 
Bấm vào dưới đây để tìm nghe Chương trình thứ sáu này :
 
Bấm vào đây để thu thanh chương trình này :
 
 
Nếu có vấn đề, kính xin thông báo Đài Phật giáo Việt Nam để chúng tôi chỉ dẫn bổ túc. Đài Phật giáo Việt Nam mong được chư Tôn đức, đồng bào Phật tử và đồng bào các giới đón nghe và góp ý để công cuộc truyền thông ngày một thăng.
PTTPGQT

THÔNG CÁO BÁO CHÍ LÀM TẠI PARIS NGÀY 9-11-2017 Uỷ ban Bảo vệ Quyền Làm Người Việt Nam gửi Thư Ngỏ đến 21 quốc gia tham dự Hội nghị APEC ở Đà Nẵng yêu cầu áp lực Hà Nội chấm dứt cuộc khủng bố Nhân quyền và Tự do Tôn giáo tại Việt Nam

Quê Mẹ : Hành động cho Dân chủ Việt Nam
& Ủy ban Bảo vệ Quyền làm Người Việt Nam (Vietnam Committee on Human Rights)

B.P. 60063 - 94472 Boissy Saint Léger cedex (France) - Tel.: (Paris) (331) 45 98 30 85
Fax : Paris (331) 45 98 32 61 - E-mail : 
queme.democracy@gmail.com
Web : http://www.queme.net

PARIS, ngày 9 tháng 11 năm 2017 (VCHR - Uỷ ban Bảo vệ Quyền Làm Người Việt Nam) — Ông Võ Văn Ái, Chủ tịch Uỷ ban Bảo vệ Quyền Làm Người Việt Nam có trụ sở đặt tại Paris, gửi đi hôm nay bức Thư Ngỏ kêu gọi giới lãnh đạo thế giới tham dự lần thứ 25 Hội nghị Thượng đỉnh Hợp tác Kinh tế Á châu Thái Bình Dương (APEC) tại Đà Nẵng trong 2 ngày 11 vả 12 tháng 11, áp lực Việt Nam duy trì các nghĩa vụ quốc tế và chấm dứt cuộc đàn áp nhân dân Việt chỉ vì họ đòi hỏi nhân quyền và tự do tôn giáo hay tín ngưỡng.

Thượng đỉnh khai mạc vào lúc Việt Nam “đeo đuổi cuộc tấn công ác liệt nhất đối với nhân quyền trong những năm gần đây” thông qua các cuộc bắt bớ hay kết án nặng nề những người bảo vệ nhân quyền, các bloggers, và các nhà hoạt động trong các xã hội dân sự như trường hợp Mẹ Nấm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, Trần Thị Nga Nguyễn Văn Đài.

Monday, 6 November 2017

ĐÀI PHẬT GIÁO VIỆT NAM [ngày 3-11-2017] Phần 3 Tường thuật Đại hội GHPGVNTN Hải ngoại tại Hoa Kỳ, kêu gọi cảnh giác trước công tác bôi nhọ và vu khống GHPGVNTN của bọn Dư Luận Viên trên mạng & Nghe ông Stan Jolly, Trưởng Nhóm Ân Xá Quốc tế Canada về sự kiên tri vận động cho Đức Cố Tăng Thống Thích Huyền Quang và GHPGVNTN.


• Đài Phật giáo Việt Nam phát về Việt Nam tại làn sóng ngắn 31 thước, 9930 Ki lô Hertz từ 19 giờ đến 19 giờ 30 mỗi tối thứ Sáu. Kính mong quý thính giả hoan hỉ viết thư về Đài cho biết tình hình bắt đài có trở ngại, hay khó khăn gì không, để Đài kíp hoàn thiện.
 
 
ĐÀI PHẬT GIÁO VIỆT NAM Nghe Nhóm Ân Xá Quốc tế nói về 
cuộc vận động kiên trì 17 năm 
cho Đức Cố Đệ Tứ Tăng Thống Thích Huyền Quang và GHPGVNTN
 
 
Chương trình thứ Sáu 3-11-2017 tuần này xin mời nghe Phần 3 Tường thuật Đại hội GHPGVNTN Hải ngoại tại Hoa Kỳ, kêu gọi cảnh giác trước công tác bôi nhọ và vu khống GHPGVNTN của bọn Dư Luận Viên trên mạng & Nghe ông Stan Jolly, Trưởng Nhóm Ân Xá Quốc tế Canada về sự kiên tri vận động cho Đức Cố Tăng Thống Thích Huyền Quang và GHPGVNTN. Xin bấm vào dưới đây để nghe, trường hợp không thể bắt sóng vào lúc 19 giờ / giờ Việt Nam trên làn sóng ngắn 31 mét 9930 kilô Hertz :
 
Bấm vào dưới đây để tìm nghe Chương trình thứ sáu này :
 
Bấm vào đây để thu thanh chương trình này :
 
 
Nếu có vấn đề, kính xin thông báo Đài Phật giáo Việt Nam để chúng tôi chỉ dẫn bổ túc. Đài Phật giáo Việt Nam mong được chư Tôn đức, đồng bào Phật tử và đồng bào các giới đón nghe và góp ý để công cuộc truyền thông ngày một thăng.
PTTPGQT