Sunday, 22 January 2017

(Huệ Lộc) Hư Vân Hoà Thượng và Con Gà


 Khoảng năm 1903, lúc ngài Hư Vân Hoà Thượng đã được 64 tuổi, đang ngồi tu dưỡng trong tư thất, ở Hồng Kông, có một vị tăng từ chùa Nghinh Tường đến trao cho ngài một con gà trống lớn.  Vị tăng nói:
       -Con gà nầy rất hung hăng ưa đánh đá những con gà chung quanh làm cho chúng lớp chết, lớp tả tơi mào, cánh.   Nay xin Hoà Thượng khai thị cho nó?
       Ngài Hư Vân nhận lời, liền vì con gà nầy mà quy y và trao giới cho nó.  Sau đó Ngài lại dạy nó niệm Phật. 
       Ngày nào Ngài cũng dẫn con gà tới trước chánh điện mà bảo nó niệm Phật, rồi cho nó ăn uống đầy đủ.  Chẳng bao lâu, nó không còn hung hăng, và thường nhảy lên nhánh cây đứng một mình, không còn đào sới tìm ăn sâu bọ nữa.  Ngay cả đồ ăn của người ta cho, nó cũng không ăn, mà chỉ chờ ăn đồ chay từ chùa.   Cứ hể mỗi lần có tiếng chuông hay tiếng khánh từ chùa vọng ra, thì nó theo về nơi chánh điện mà đứng nhìn các tượng Phật, xong rồi trở về cội cây mà ở.  Các Phật tử đi ngang nói đùa với nó: A Di Đà Phật, thì nó trả lời: Phật... Phật... Phật....
       Con gà cứ sống như thế từ ngày đến chùa đã được hai năm.  Một hôm sau khoá lễ buổi tối, nó đứng yên, ngẩng đầu niệm Phật rồi đứng mà chết dưới sự chứng kiến của tăng chúng và ngài Hư Vân Hoà Thượng.   Tăng chúng thấy việc lạ lùng, nên cứ để cho con gà đứng yên trong chánh điện đến mấy ngày mà thân xác của nó cũng không thay đổi, sau cho họ mới để con gà vào một hộp gỗ mà chôn.   Bấy giờ ngài Hư Vân Hoà Thượng vì con gà mà làm một bài thơ lưu chứng cho hậu thế như sau:
                       
            Hiếu đấu thành tánh thử kê hùng,
            Thương quan bạt vũ, huyết lưu hồng.
            Tri uý, phụng giới cuồng tâm hết,
            Tố thực cô thê, bất hại trùng.
            Lưỡng mục chiêm ngưỡng hoàng kim tướng,
            Niệm Phật ác ác hà thung dung.
            Toàn nhiễu tam phác yêm nhiên hoá,
            Chúng sanh dữ Phật tướng vô đồng.
                                                                                    Hư Vân Hoà Thượng, Quang Tự Thứ 9, Quí Mão
Sau có người dịch bài kệ nầy như sau:

            Hung hăng thành tánh chú gà hùng,
            Dập mào, rách cánh máu ròng ròng.
            Biết lo trì giới cuồng tâm hết,
            Ăn lạt, ngủ riêng chẳng hại trùng.
            Mắt trừng chiêm ngưỡng hoàng kim tướng
            Ó o niệm Phật thật thung dung.
            Đi vòng vỗ cánh an nhiên mất,
            Chúng sanh cùng Phật sao chẳng đồng?
           
            Cuộc đời của ngài Hư Vân Hoà Thượng rất kỳ dị, ít người rõ biết, là bậc thầy trước Ấn Quang Đại Sư và Thái Hư Đại Sư.  Ngài sanh ra năm 1840 tại Tuyền Châu.  Khi sinh ra đời, mẹ mất sớm, cha giao ông lại cho người mẹ kế nuôi dưỡng. Năm 1851, khi được 12 tuổi, ngài theo cha đi Đài Loan trên một chiếc thuyền có vài chục người.  Giữa biển cả mênh mông, mọi người đồng nhìn thấy có một con thuỷ quái rất lớn như một ngọn đồi từ nước nhô lên, cách thuyền chừng vài chục mét.  Bấy giờ mọi người kinh hãi đồng chấp tay niệm danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát.  Thuyền đi nửa giờ mới thấy được cái đuôi con thuỷ quái nầy có hình đuôi cá, chiều dài rất xa không biết là bao nhiêu mét.   Từ đó Ngài chú ý về danh hiệu Đức Quán Thế Âm, và thường sưu tầm kinh sách Phật pháp. 
            Đến lúc năm Ngài được 14 tuổi, người cha của Ngài, thầm đoán con mình có ý xuất gia, nên muốn lưu Ngài lại để nối dòng vì Ngài là đứa con duy nhất.  Ông ta liền cho thỉnh một vị thầy họ Vương nổi tiếng trong nhóm Đạo Gia, chuyên dạy Tiên Thiên Đại Đạo, luyện khí công, dạy pháp dưỡng thần tại gia.  Nhưng Ngài không bằng lòng mà không dám nói ra vì sợ cha buồn.  Một hôm người bận việc quan chức, nên giao Ngài lại cho người chú trông coi.
            Ngài ở với chú ba năm được 17 tuổi.  Tuy ở nhà đọc sách Đạo Gia hơn ba năm, nhưng Ngài nhận thấy kinh Tiên không phải là việc rốt ráo, ngồi vận công luyện khí bất quá là chuyện giới hạn trăm năm.  Nhân lúc người chú có việc đi xa, Ngài bỏ nhà đi Nam Nhạc, nhưng đến nửa đường gặp người thân khác dẫn Ngài trở về nhà lại. 

ĐÀI PHẬT GIÁO VIỆT NAM [ngày 20.1.2017] Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ kể chuyện thăm Tết dưới thời Cộng sản


• Đài Phật giáo Việt Nam phát về Việt Nam tại làn sóng ngắn 31 thước, 9930 Ki lô Hertz từ 19 giờ đến 19 giờ 30 mỗi tối thứ Sáu. Kính mong quý thính giả hoan hỉ viết thư về Đài cho biết tình hình bắt đài có trở ngại, hay khó khăn gì không, để Đài kíp hoàn thiện.


ĐÀI PHẬT GIÁO VIỆT NAM Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ kể chuyện thăm Tết chư Tăng giáo phẩm dưới thời Cộng sản — Thư Xuân Đinh Dậu 2017 của Viện Hoá Đạo GHPGVNTN


Chương trình thứ Sáu 20-01-2017 tuần này xin mời nghe Thư Xuân Đinh Dậu 2017 của Viện trưởng Viện Hoá Đạo GHPGVNTN & Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ kể chuyện thăm Tết chư Tăng giáo phẩm dưới thới Cộng sản. Xin bấm vào dưới đây để nghe, trường hợp không thể bắt sóng vào lúc 19 giờ / giờ Việt Nam trên làn sóng ngắn 31 mét 9930 kilô Hertz :

Bấm vào dưới đây để tìm nghe Chương trình thứ sáu này :

Bấm vào đây để thu thanh chương trình này :

Nếu có vấn đề, kính xin thông báo Đài Phật giáo Việt Nam để chúng tôi chỉ dẫn bổ túc. Đài Phật giáo Việt Nam mong được chư Tôn đức, đồng bào Phật tử và đồng bào các giới đón nghe và góp ý để công cuộc truyền thông ngày một thăng.
PTTPGQT

THÔNG CÁO BÁO CHÍ LÀM TẠI PARIS NGÀY 19-1-2017 Thông điệp Xuân Đinh Dậu của Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ, và Thư Xuân Đinh Dậu của Viện Hoá Đạo GHPGVNTN


PARIS, ngày 19.1.2017 (PTTPGQT) – Viện Tăng Thống và Viện Hoá Đạo trong nước vừa gửi đến Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế để phổ biến bức Thông điệp Xuân Đinh Dậu 2017 của Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ, và Thư Xuân Đinh Dậu của Hoà thượng Thích Thanh Quang, Viện trưởng Viện Hoá Đạo, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất (GHPGVNTN).
Sau đây là toàn văn Thông Điệp Xuân của Đức Tăng Thống và Thư Xuân của Viện Hoá Đạo :

Phật lịch 2560                                                                                                 Số 01/VTT/TT

THÔNG ÐIỆP XUÂN ĐINH DẬU 2017

CỦA ĐỨC ĐỆ NGŨ TĂNG THỐNG THÍCH QUẢNG ĐỘ
Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ
Kính bạch chư tôn Hoà thượng, Thượng toạ, Đại đức Tăng Ni,
Kính gửi Đồng bào Phật tử trong và ngoài nước,
Nam Mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Thay mặt Hội Ðồng Lưỡng Viện Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất, tôi trân trọng gửi đến Chư Tôn Hòa thượng, Thượng tọa, Ðại đức Tăng Ni và toàn thể Phật tử các giới trong và ngoài nước lời chúc Năm Mới An lành, Như ý, Phật sự viên thành, Chí nguyện độ sinh thành tựu.
Bốn mươi hai năm đã dài và đủ để nhận rõ sức mạnh bạo động tiếp tục đe doạ và hãm hại Phật giáo, không cho Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất (GHPGVNTN) tự do sinh hoạt tôn giáo, và hoằng dương Chánh pháp cứu khổ độ sinh. Không tự mình hoá giải pháp nạn, thì chẳng ai khác cứu mình.
Đối diện với thảm trạng này, người Phật tử làm gì ?
Bạo động chống lại bạo động chỉ là cuồng vọng đẩy đưa xã hội và loài người tới bờ vực thẳm. Cho nên, tôi kêu gọi đức tính Vô Uý của người Phật tử để thánh hoá cái sống của Chánh pháp, làm nền tảng phục vụ dân tộc và nhân loại.
Đức tính Vô Uý chính là sức mạnh bất bạo động dẹp tan mọi cuồng vọng làm khổ đau, ly tán và chết chóc nhân sinh. Đức tính Vô Uý đã thể hiện qua hàng trăm cuộc kháng chiến vệ quốc mười thế kỷ đầu Tây lịch để gìn giữ chiếc nôi văn hiến Việt trên đất Giao Châu, khiến cho người Việt không bị vong quốc, nước Việt không bị nô lệ Bắc phương.
Chính đức tính Vô Uý ấy đã sinh thành ra quốc gia Đại Việt sáng chói dưới các triều đại Đinh, Lê, Lý, Trần, đương đầu với mọi sức mạnh bạo động, làm nên lịch sử dân tộc mà cũng là lịch sử của Phật giáo Việt Nam.
Xuân đến rồi Xuân đi, người đến rồi người cũng đi, theo định luật Vô thường. Nhưng Xuân chưa hề mất trong vòng sinh hoá. Người cũng vĩnh viễn tồn tại trong đức tính Vô Uý để thánh hóa cái sống của Phật Pháp nơi viễn trình Cứu Khổ Trừ Nguy.
Xin Phật giáo đồ trong nước hãy vực dậy đức tính Vô Uý của người Phật tử làm tiền đề cho đạo pháp trường tồn.
Xin đồng bào Phật tử ở hải ngoại khai triển đức tính Vô Uý để cùng với các quốc gia Phật giáo Châu Á nêu danh Phật giáo Việt Nam như một đóng góp của đạo Từ Bi xoá tan nạn độc tài, khủng bố hoành hành.
Phật giáo đồ Việt Nam đã mở ra hai cuộc vận động lừng danh vào thế kỷ XX. Đó là cuộc vận động Chấn Hưng Phật giáo thập niên 20, đào tạo Tăng tài và phát huy giáo lý. Rồi cuộc vận động thập niên 60 cho tự do tín ngưỡng, bình đẳng tôn giáo và Công bằng xã hội.
Với đức tính Vô Uý mà tôi kêu gọi vào mùa Xuân năm nay, xin chư tôn đức và đồng bào Phật tử các giới hãy nỗ lực thực hiện cuộc vận động mới của Phật giáo Việt Nam cho hoà bình, dân chủ, và phát triển, mà đất nước trông đợi hơn bất cứ lúc nào.
Saigon, Thanh Minh Thiền viện,
Xuân Đinh Dậu, 2017
Đệ Ngũ Tăng Thống
Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất
(ấn ký)Sa môn Thích Quảng Độ


Phật lịch 2560                                                                                                 Số 01.17 / VHĐ / TX /VT

THƯ XUÂN ĐINH DẬU 2017

VIỆN TRƯỞNG VIỆN HÓA ĐẠO
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT
Kính gởi : Chư Tôn Giáo Phẩm Hội Đồng Lưỡng Viện
Chư Hòa thượng, Thượng tọa, Đại đức Tăng, Ni
Liệt vị Thiện hữu Tri thức
Toàn thể Đồng bào Phật tử trong và ngoài nước
Hoà Thượng Thích Thanh Quang
NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT
Kính bạch Chư Tôn Đức
Kính thưa Chư Liệt Vị.
Hôm nay, những ngày cuối cùng của năm Bính Thân, tôi xin thay mặt Hội Đồng Lưỡng Viện Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất kính gởi đến Chư Liệt Vị lời chúc mừng một năm mới Đinh Dậu đang trở về với lòng mong ước an vui, hạnh phúc, vạn sự cát tường, vượt mọi khó khăn để thành tựu sứ mệnh Hoằng dương Chánh Pháp, bảo vệ Tổ quốc, phụng sự Dân tộc và vạn loại Chúng sinh.
Nhìn lại toàn cảnh thế giới một năm qua, chúng ta không khỏi bàng hoàng, lo lắng với những thảm cảnh đau thương của nhân loại do hàng loạt thiên tai khủng khiếp đất trời tạo nên. Nhưng nhìn vào thực tế chúng ta không khỏi oán trời, trách đất vì thiên tai, hạn hán, bão lũ, động đất, sóng thần còn do con người tiếp tay với thiên nhiên trong việc phá hoại môi trường sống của nhân dân.
“Tam giới bất an do như hỏa trạch”Xin cầu nguyện nhân tâm bừng tỉnh như mùa Xuân đang bừng tỉnh đất trời.
Kính thưa Liệt Quý Vị

(Rose Lee) Thư kính gửi Chủ Tịch Hội Đồng Giáo Phẩm GHPGVNTN-UBCV. (Tiếm danh).

 photo 7b35d2af-8229-4c21-b2b9-5973fd76ef03_zps512dfc23.jpg

A Di Đà Phật.
           Kính thưa quý đạo hữu.
Như chúng ta đã thấy, lời Phật dạy chẳng sai, tự gieo Nhân thì tự nhận Quả! Thấy để mà sợ! Đừng gieo chi Nghiệp Ác! Chúng ta phải tin vào Luật Nhân Quả. Đã đến lúc Thích Giác Đẳng và bộ hạ tay chân của ông ta phải đền tội trước dư luận của công chúng!
          Chúng ta phải cám ơn chư Phật, chư Bồ Tát, Long Thần Hộ Pháp  hiển linh đã giúp Giáo Hội, giúp chúng ta có cái audio nầy. Các Ngài không để cho tên đồ tể lãnh đạo UBCV độc  ác nầy tiếp tục giết chết GHPGVNTN, đánh phá ngài Tăng Thống Thích Quãng Độ nữa. Ma Tăng TGĐ  đã làm cho đức Tăng Thống và hằng triệu triệu Phật tử  trên thế giới đau khổ uất hận vì không có nơi nương tựa Tâm linh! Cái tội “Bán Chùa Ĩm Pháp” là Trời không dung - Đất không tha!
          TT. Thích Giác Đẳng: Ông hết thời rồi, không còn tồn tại nữa! Ông đã hoàn toàn sụp đổ một cách nhục nhã và thê thãm! Bởi vì bản năng Tham Dục của ông lớn hơn Lý Trí! Chính ông tự đào lỗ chôn ông! Đừng có “Đỗ Thừa” cho ai nữa nhé!
          Từ đây PTTPGQT  mới được yên tỉnh làm công việc của mình…Không còn bị kẻ tiểu nhân đánh phá nữa. Thật cám ơn Trời Phật, chư Bồ Tát, Long Thần Hộ Pháp đã hiển linh giúp GH, giúp Phật tử chúng con thoát qua cơn khổ nạn nầy!
            Nam Mô A Di Đà Phật.
          “ Ngày xưa quả báo thì chày,
            Ngày nay quả báo một giây nhản tiền ”.
Kính thưa quý đạo hữu, chư Phật đã dạy: Lấy Trí Tuệ Làm Sự Nghiệp. Chúng ta đến chùa cần bình tâm suy nghĩ và tìm hiểu xem ai Minh sư ? Ai Tà sư ? Nên cúng dường và tán thán người xuất gia cho đúng đối tượng!

(Davis Nguyễn) Hội Nghị Đặc Biệt của ĐC Huynh Trưởng & ĐS Gia Đình Phật Tử Huyền Quang Sacramento & Stockton

 photo 662ce36a-a881-4ab2-ac08-b5ec9028d968_zps365a076d.jpg

Sacramento- Ngày 15 tháng 1 năm 2017 vào lúc 10:00 AM. Một Hội nghị đặc biệt đã diển ra tại trụ sở Stockton Blvd Partnership Sacramento, dưới sự chứng minh của Hòa Thượng Chủ Tịch Hội Đồng Điều Hành, Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại tại Hoa Kỳ và sự hổ trợ cuả U. B. Pháp Chế VPIIVHD BS Minh Phúc & Ls Thùy Linh từ Texas đến. Chương trình gồm:
10:00AM        . Cung nghinh Chư Tôn Đức Tăng Ni
                        . Đón tiếp Hội viên và Quan khách

10:30 AM       Khai mạc HỘI NGHỊ
. Nghi thức chào cờ & mặc niệm.
. Giới thiệu quan khách.
. Lời chào mừng của BTC.
. Đạo từ/ Huấn từ của Hòa Thượng XLTV. VPII VHĐ Kiêm Chủ Tịch GHPGVNTN Hải ngoại tại Hoa Kỳ.
                        (Nghi thức cầu nguyện)

11:00 AM       Khoáng đại I: Lý Do Triệu Tập và Cơ Sở Pháp Lý
11:30 AM       Khoáng đại II: Bầu cử HĐQT và BĐH

12:30 PM        Ngọ trai

1:30 PM          Khoáng đại III: Tổng kết Đại hội / Quyết nghị. Cơ sở của Hội. 

3:00 PM          Bế mạc 
Đông đảo Đồng Hương  Phật tử cùng tham dự, góp ý với Hội nghị. Trong phần Huấn từ của Hòa Thượng Thích Huyền Việt XLTV.VPIIVHD HT khuyên nhủ các anh chị em cố gắng đoàn kết, theo đuổi đến kỳ cùng để chiến thắng cái ác, sau những ngày dài nhẩn nhịn, chịu đựng nhưng không thành công, nay A/C/E phải nhờ pháp lý để làm rõ trắng đen về Ngôi Niệm Phật Đường Huyền Quang là của Bá Tánh, không ai có thể giử làm của riêng. Trong phần bầu cử các chức  vụ trong Ban Quản Trị  diển ra sôi nổi hào hứng hồi hộp, vì bất phân thắng bại nên lại phải bầu lần 2. Đại hội đã thành công mỷ mản,  sự thành công một phần lớn nhờ sự hướng dẫn cũa LS Thùy Linh và Bs Minh Phúc Trần Quốc Hưng.  DCHT&DSGDPT Sacramento & Stockton vô cùng biết ơn Quí Vị. Khó khăn vẫn còn phía trước, chúng tôi quyết không lùi bước.

(Đặng Chí Hùng) CHINH PHỤC


Ở vào cái tuổi còn ngồi trên ghế nhà trường, tôi thường được nghe về cái gọi là “Mỹ – Ngụy đàn áp người dân Miền Nam”. Rồi cộng sản tuyên truyền rằng cờ Vàng ba sọc đỏ là “Ba que xỏ lá”.
Nhưng chỉ đơn giản bằng những thắc mắc rất đời thường, câu hỏi về sự thật đã được trả lời. Khi đó tôi đã tự hỏi và hỏi cha mẹ rằng:
– Vì sao HCM được đảng CSVN nói rất tài giỏi, nói được nhiều thứ tiếng mà sao tiếng Việt lại viết sai chính tả, chữ viết non nớt hơn cả một đứa trẻ lớp 5 ?
– Vì sao đảng CSVN nói rằng họ tài giòi đánh Tây đuổi Mỹ mà họ lại sợ Trung Cộng đến nỗi để cho lính của họ làm bia thịt cho lính Tàu ?
– Vì sao báo chí của đảng luôn nói vượt năng xuất, đạt chỉ tiêu. Lần nào họp hành cũng chỉ thấy báo cáo thành tích tốt, giỏi nhưng đất nước Việt Nam rất nghèo nàn. Ai cũng muốn đi nước ngoài sống dù chỉ với cơ hội nhỏ nhất ?
– Vì sao Miền Nam bị kìm kẹp lại có những thứ âm nhạc hay đến thế. Một nền văn hóa băng hoại và nô lệ không thể có được thứ âm nhạc làm ngay cả cán bộ cộng sản cũng phải mê say. Và tại sao trong những bản nhạc đó luôn chan chứa tình yêu con người, quê hương, tình cảm bạn bè, thầy trò mà không phải là sắt máu, giết nữa, giết mãi….?
– Vì sao HCM dám vô lễ với các vị tiền nhân khi gọi Trần Hưng Đạo là Bác xưng Tôi?

(Thục Vũ) Xin nhận định Chân Tăng hay kẻ phạm trai phá giới nào đây? Qủy hay ma? Người hay Ngợm


Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật,

Nam Mô Thắng Trí Phấn Tấn Phật.

Nam Mô Tự Tạ Trú Trừ Uy Đức Phật.

Nam Mô Vô Chướng Ngại Tạng Phật.

Nam Mô A Di Đà Phật.
 
Thiện tai!
Thiện tai!
Thiện tai!

Kính bạch Chư Tôn Đức
Kính Thưa quý đạo hữu

Tình cờ chúng tôi nhận được audio do ông Đạt NguyễnDainhatnhulai98@gmail.com chuyển đến. Nghe xong Audio chúng tôi bàng hoàng kinh sợ phải niệm phật Nam Mô. Chúng tôi hoàn toàn không biết sự nhận định của ông Đạt Nguyễn đúng hay sai! Hay nhât xin dành lại sự nhận thức cho người nghe phân định:Chân Tăng hay kẻ phạm trai phá giới nào đây? Qủy hay Ma? Người hay Ngợm?

Monday, 16 January 2017

ĐÀI PHẬT GIÁO VIỆT NAM [ngày 13.1.2017] Tổng kết một năm vận động quốc tế cho Nhân quyền và Tự do Tôn giáo Việt Nam


• Đài Phật giáo Việt Nam phát về Việt Nam tại làn sóng ngắn 31 thước, 9930 Ki lô Hertz từ 19 giờ đến 19 giờ 30 mỗi tối thứ Sáu. Kính mong quý thính giả hoan hỉ viết thư về Đài cho biết tình hình bắt đài có trở ngại, hay khó khăn gì không, để Đài kíp hoàn thiện.
 
 
ĐÀI PHẬT GIÁO VIỆT NAM Tổng kết một năm vận động quốc tế cho Nhân quyền và
Tự do Tôn giáo tại Việt Nam, Bài 2
 
 
Chương trình th Sáu 13-01-2017 tun này xin mi nghe Tổng kết bài 2 về một năm vận động quốc tế cho Nhân quyền và Tự do Tôn giáo tại Việt Nam của Ủy ban Bảo vệ Quyền Làm Người Việt Nam và Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế. Xin bm vào dưới đây đ nghe, trường hp không th bt sóng vào lúc 19 gi / giVit Nam trên làn sóng ngn 31 mét 9930 kilô Hertz :
 
Bấm vào dưới đây để tìm nghe Chương trình thứ sáu này :
 
Bấm vào đây để thu thanh chương trình này :
 
Nếu có vấn đề, kính xin thông báo Đài Phật giáo Việt Nam để chúng tôi chỉ dẫn bổ túc. Đài Phật giáo Việt Nam mong được chư Tôn đức, đồng bào Phật tử và đồng bào các giới đón nghe và góp ý để công cuộc truyền thông ngày một thăng.
PTTPGQT