Sunday, 18 June 2017

THÔNG CÁO BÁO CHÍ LÀM TẠI PARIS NGÀY 17-6-2017 Thông bạch về Ngày Huý nhật của Đức Cố Đệ Tứ Tăng Thống Thích Huyền Quang


PARIS, ngày 17.6.2017 (PTTPGQT) - Viện Hoá Đạo vừa chuyển sang Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế để phổ biến bản Thông bạch của Hoà thượng Thích Thanh Quang, Viện Trưởng Viện Hoá Đạo, về Ngày Huý nhật của Đức Cố Đệ tứ Tăng Thống Thích Huyền Quang.

Toàn văn bức Thông bạch viết như sau :


Phật lịch 2561
Số 10.17/ VHĐ/TT

THÔNG BẠCH
HÚY NHẬT ĐỨC ĐỆ TỨ TĂNG THỐNG THÍCH HUYỀN QUANG
PL 2561-2017

Kính gởi :
– Chư Tôn Giáo Phẩm Hội Đồng Lưỡng Viện GHPGVNTN
– Chư Hòa Thượng, Thượng Tọa Đại Đức Tăng, Ni
– Hòa Thượng Chủ Tịch HĐĐH/GHPGVNTN-HN/HOA KỲ
– GS Giám Đốc Phòng Thông Tin Phật Giáo Quốc Tế
– NS Giám Đốc Phòng Liên Lạc Phật Giáo Quốc Tế
– Ban Hướng Dẫn Gia Đình Phật Tử các Cấp
– Các Hội đoàn, các Đạo tràng và Phật tử các giới trực thuộc GHPGVNTN trong và ngoài nước
NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT
Kính bạch Chư Tôn Đức
Kính thưa Liệt Quí Vị
Những ngày hôm nay, những ngày lịch sử của Phật Giáo Việt Nam, ngày Phật tử khắp nơi trên toàn Thế Giới tưởng niệm Bồ Tát Thích Quảng Đức đã đem Pháp thân làm ánh đuốc soi đường chỉ nẻo Vô minh, soi đường cho lương tri Dân Tộc Việt nam nói riêng và Nhân loại nói chung trước một thể chế Độc tài Gia đình trị Họ Ngô, một thể chế bất bình đẳng Tôn Giáo, một thể chế kỳ thị Phật Giáo của thế kỷ 20. Ngọn đuốc của Ngài đã đưa lịch Sử Dân Tộc qua trang sử mới, Ngọn đuốc ấy cũng là thượng duyên đưa Phật Giáo Việt Nam bước vào tiến trình mới : Sự ra đời của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất (GHPGVNTN), tiếp nối mạng mạch Chánh Pháp được truyền thừa qua 2000 năm Phật Giáo Việt Nam.
Những ngày khó quên, nên chúng ta cần nhớ :
– Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất hình thành, 11 năm không là dài (1964-1975), nhưng một bậc Thánh Tăng đã cùng Chư Tôn Đức Hội Đồng Lưỡng Viện dùng bàn tay và khối óc của mình thiết lập một định chế hoàn hảo về Nguyên Tắc, Hành Chánh, Tài Chánh, Giáo Dục, Từ Thiện Xã Hội… từ hạ tầng cơ sở cho đến thượng tầng lãnh đạo làm mốc tiến cho Phật Tử chúng ta vững bước trên đường phục vụ Chánh Pháp : Đại Sư THÍCH HUYỀN QUANG !

ĐÀI PHẬT GIÁO VIỆT NAM [ngày 16.6.2017] Dân biểu Olivier Dupuis nói về chuyến đi Saigon


• Đài Phật giáo Việt Nam phát về Việt Nam tại làn sóng ngắn 31 thước, 9930 Ki lô Hertz từ 19 giờ đến 19 giờ 30 mỗi tối thứ Sáu. Kính mong quý thính giả hoan hỉ viết thư về Đài cho biết tình hình bắt đài có trở ngại, hay khó khăn gì không, để Đài kíp hoàn thiện.


ĐÀI PHẬT GIÁO VIỆT NAM Lửa Từ Bi của Thi hào Vũ Hoàng Chương qua dọng ngâm của Nghệ sĩ Hoàng Oanh – Mục “Thế Giới Ủng Hộ Chúng Ta” với Dân biểu Quốc hội Châu Âu nói về chuyến đi Saigon của mình


Chương trình thứ Sáu 16-6-2017 tuần này xin mời nghe Bài thơ Lửa Từ Bi của thi hào Vũ Hoàng Chương qua dọng ngâm của Nghệ sĩ Hoàng Oanh & Mục “Thế Giới Ủng Hộ Chúng Ta” với Dân biểu Quốc hội Châu Âu Olivier Dupuis nói về chuyến viếng thăm Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ tại Saigon. Xin bấm vào dưới đây để nghe, trường hợp không thể bắt sóng vào lúc 19 giờ / giờ Việt Nam trên làn sóng ngắn 31 mét 9930 kilô Hertz :

Bấm vào dưới đây để tìm nghe Chương trình thứ sáu này :

Bấm vào đây để thu thanh chương trình này :


Nếu có vấn đề, kính xin thông báo Đài Phật giáo Việt Nam để chúng tôi chỉ dẫn bổ túc. Đài Phật giáo Việt Nam mong được chư Tôn đức, đồng bào Phật tử và đồng bào các giới đón nghe và góp ý để công cuộc truyền thông ngày một thăng.
PTTPGQT

THÔNG CÁO BÁO CHÍ LÀM TẠI GENÈVE NGÀY 16-6-2017 Tại Hội đồng Nhân quyền LHQ ở Genève : Ông Võ Văn Ái tố cáo Hà Nội ngăn cản việc Giáo hội thăm viếng, chăm lo bệnh tình của Đức Đệ Ngũ Tăng Thống Thích Quảng Độ

Quê Mẹ : Hành động cho Dân chủ Việt Nam
& Ủy ban Bảo vệ Quyền làm Người Việt Nam 
B.P. 60063 - 94472 Boissy Saint Léger cedex (France) - Tel.: (Paris) (331) 45 98 30 85
Fax : Paris (331) 45 98 32 61 - E-mail : queme.democracy@gmail.com
Web : http://www.queme.net

GENÈVE, 16.6.2017 (UBBVQLNVN) – Hội đồng Nhân quyền LHQ đang họp khoá thứ 35 tại Điện Quốc Liên ở Genève từ ngày 6 tháng 6 đến ngày 23 tháng 6 năm nay. Hàng trăm đại biểu các Quốc gia và tổ chức Phi Chính phủ từ khắp thế giới về tham dự, theo dõi các báo cáo về tình hình nhân quyền trong thế giới.


Ô. Võ Văn Ái lên tiếng trước Hội đồng Nhân quyền LHQ ở Genève hôm 16.6.2017
Ô. Võ Văn Ái lên tiếng trước Hội đồng Nhân quyền LHQ ở Genève hôm 16.6.2017
Tại điểm 4 nghị trình của hội nghị đề cập “Các vấn đề nhân quyền khẩn cấp trong thế giới” hôm thứ sáu, 16 tháng 6, Ông Võ Văn Ái, Chủ tịch Uỷ ban Bảo vệ Quyền Làm Người Việt Nam (VCHR, Vietnam Committee on Human Rights) nhân danh Uỷ ban Bảo vệ Quyền Làm Người Việt Nam và Hành động Chung cho Nhân quyền lên tiếng tố cáo trường hợp Hà Nội giam giữ hầu như không gián đoạn Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ từ năm 1982 đến nay (tù giam, lưu đày biệt xứ, rồi quản chế), và trường hợp Tổng Thư ký Viện Hoá Đạo Lê Công Cầu tuyệt thực 7 ngày phản đối nhà đương quyền Huế cấm ông vào Saigon chăm sóc Đức Tăng Thống bị bệnh nặng.

Hôm 14 tháng 5, ông Lê Công Cầu khẩn cấp mua vé máy bay đi Saigon, vì Đức Tăng Thống trở bệnh nặng. Được tin thông báo, công an tức tốc đến gặp ông Cầu và ra khẩu lệnh cấm ông không được rời khỏi nơi cư trú, không được đi bất cứ đâu, kể cả việc đi ăn uống.

Ông Ái đã lên tiếng trước Hội đồng Nhân quyền LHQ, yêu cầu Hội đồng Nhân quyền LHQ áp lực Hà Nội trả tự do tức khắc cho Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ, bãi truất mọi ngăn cấm quyến đi lại của ông Lê Công Cầu, đồng thới chấm dứt mọi sách nhiễu, đàn áp đối với thành viên thuộc Gíao hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất (GHPGVNTN). Ông nói :

“Số phận của Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ và Tổng Thư ký Viện Hoá Đạo là bản tóm lược đầy đủ về cuộc sống hằng ngày của Phật giáo đồ thuộc GHPGVNTN : Họ bị cô lập thường trực, bị công an theo dõi, bị ngăn cấm thăm viếng người đồng đạo, không được chăm sóc y tế, bị sách nhiễu và hăm doạ…

(Huệ Lộc) Bài Thơ "Trung và Phản" cho "Lục Quần Cư Sĩ Quốc Doanh"


Kính gởi các đạo hữu Thiện Tri Thức,

Qua  các bài viết của các đạo hữu, mọi người đã hiểu biết rõ ràng ý đồ không trong sạch của nhóm người trong các hội từ thiện nầy rồi.  Các đạo hữu không cần phải tranh biện với nhóm người nầy nữa vì VHĐ , VPII, cũng như các thành viên GH đã đề cao cảnh giác mọi âm mưu xen lấn khuynh loát GH của họ.  Tiếng nói của họ không còn ảnh hưởng đến ai nữa hết.  Các đạo hữu nên hướng về việc hổ trợ  “Sự Kiện Tiếm Danh và Bán Chùa” của VP2 trong tháng bảy nầy thì tốt hơn.  Sau đây tôi có một bài thơ  tên là TRUNG và PHẢN  cho nhóm “Lục Quần Cư Sĩ Quốc Doanh” sau đây:
Trung và Phản

Trung, bất phản không bao giờ tuyệt,
Phản, bất trung mất biệt tánh người.
Nhân khôn nghe một đôi lời,
Xét sâu nghĩa lý tìm nơi an lành.
Thương những kẻ tâm sanh bất chánh,
Học đòi theo dèm, siểm, nịnh, gian,
Mặc cho con tạo tuần hoàn,
Mãi gây nghiệp chướng, đốt tan phước trời.
Đứa tiểu nhân, được thời tạo ác,
Kẻ tham danh, nhớn nhác mắc mồi.
Một khi để kiếp qua rồi,
Muốn tìm trở lại làm người khó thay.

Tâm đau khổ đoạ đày tan nát,
Hồn nghìn năm phiêu bạc chẳng an,
Ngục tù Ngũ Nghịch thênh thang,
Triệu muôn ức kiếp đốt tan hình hài.
Trong hiện kiếp tạo vay nhân ác,
Quả chín mùi, báo tạc tâm đài,
Dù cho cầu nguyện đêm ngày,
Mười phương thần thánh, ai tài cứu cho.
Muôn thứ tội khó so Ngũ Ngịch
Vạn ngục tù khôn sánh A Tỳ
Khi vinh phải nhớ lúc suy,
Giàu sang phải nhớ tứ vi bần hàn,
Đắc thời chớ nghinh ngang thái quá
Lúc vận suy bít cả lối đi,
Ỷ thời lớn tiếng khinh khi,
Đến khi bần giá, ích gì cho ai?

(TS.Mai Thanh Truyết) Con Đường Nam Tiến của Trung Cộng


Trong quá trình lịch sử của Tàu và kinh nghiệm 1026 năm bị đô hộ trong suốt 17 thế kỷ lập quốc của Việt Nam, Trung Cộng, sau khi chiếm đóng Tân Cương năm 1949, khống chế Tây Tạng năm 1950, và bị chặn tại bán đảo Triều Tiên năm 1953, đã nghĩ tới Việt Nam như một vùng trái độn quân sự cần thiết. Trong tư thế thủ, ý định chiếm Việt Nam là để bảo vệ toàn cõi Trung Nguyên, và trong thế công thì bành trướng ảnh hưởng xuống vùng Đông Nam Á và ra tới một vùng biển dài trên 3000 Km ở phía Nam là biển Đông. 
Nên nhớ, với sự tiếp sức của Liên Xô khi tiến hành Chiến tranh lạnh năm 1948 và mục tiêu của TC ngay từ những ngày đầu của Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa do Mao sáng lập năm 1949 là nối tiếp nhiệm vụ của Hồ Chí Minh từ khi là cán bộ của Đệ tam Quốc tế được gửi về hoạt động tại Đông Nam Á từ năm 1924. Từ xa xưa, đảng Cộng sản Việt Nam tự nhận là mũi xung kích của khối Cộng sản xuống Đông Nam Á, mà việc gọi là giải phóng miền Nam chỉ là một kết quả tất nhiên mà thôi. 
Vì vậy, đây chính là một trong nhiều nguyên nhân của cuộc chiến ý thức hệ làm cho CSBV khởi động gây nên cuộc chiến tương tàn làm kiệt quệ tiềm lực quốc gia với hơn năm triệu nạn nhân của cả hai miền.
Và trong hiện tại và với tâm khảm của một nước lớn, cộng thêm tính thuần phục của ĐCSBV, nhu cầu chiếm Việt Nam và lấn chiếm toàn bộ Biển Đông đã đang dần dần biến giấc mơ Đại Hán trở thành hiện thực.

1-    Vị trí thực sự của Trung Cộng


Ngoài khái niệm hoang tưởng và với ý thức hệ tập trung thế giới dưới sự thuần phục “Trung Quốc”, có một điều đôi khi chúng ta ít chú ý là  đứng về mặt địa dư hình thể, TC chỉ là một "lục địa hải đảo" bị cô lập. 

(Minh Phúc Trần Quốc Hưng) ĐỨC TÍNH VÔ ÚY


Ngày 6 tháng Giêng năm 1941, trong bài diễn văn trước Quốc Hội, Tổng Thống Mỹ Franklin D. Roosevelt nêu ra Bốn Quyền Tự Do được xem là căn bản của người dân, đó là:


  1. Tự do tín ngưỡng tôn giáo (Freedom of religious belief)
Một người có thể lựa chọn theo một tín ngưỡng hoặc không theo tín ngưỡng. Bất cứ tôn giáo tín ngưỡng nào cũng không thể vì niềm tin của mình mà cấm cản quyền tự do tôn giáo tín ngưỡng của người khác.
  1. Tự do biểu đạt (Freedom of expression)
Tín ngưỡng phải nhờ biểu đạt để thực hiện. Tự do biểu đạt bao gồm các quyền tự do: ngôn luận, xuất bản, lập hội, lập đảng, biểu tình, bãi công, sáng tạo, thảo luận.
  1. Tự do khỏi khốn cùng(Freedom from Want)
Tương tự như quyền phát triển đời sống, quyền tự do này liên quan đến các phương diện lao động, đi lại, giáo dục, thương mại, văn hóa, nghỉ ngơi.
  1. Tự do khỏi nỗi khiếp sợ (Freedom From Fear)
Tương tự như quyền sống, quốc gia không được để cuộc sống của công dân chìm trong nỗi khiếp sợ. Ở đây hàm nghĩa không được phép xâm phạm bất hợp pháp thân thể và tài sản người khác, không được khám xét vô bằng cớ, không được phỉ báng làm nhục người khác.

Sunday, 11 June 2017

ĐÀI PHẬT GIÁO VIỆT NAM [ngày 9.6.2017] Tưởng niệm 54 năm ngày Bồ tát Thích Quảng Đức vị pháp thiêu thân


• Đài Phật giáo Việt Nam phát về Việt Nam tại làn sóng ngắn 31 thước, 9930 Ki lô Hertz từ 19 giờ đến 19 giờ 30 mỗi tối thứ Sáu. Kính mong quý thính giả hoan hỉ viết thư về Đài cho biết tình hình bắt đài có trở ngại, hay khó khăn gì không, để Đài kíp hoàn thiện.
Chương trình thứ Sáu 9-6-2017 tuần này xin mời nghe Chương trình đặc biệt Tưởng niệm 54 năm ngày Ngọn Lửa Từ bi, Đại hùng, Đại lực của Bồ Tát Thích Quảng Đức vị pháp thiêu thân, với các lời phát biểu của Cư sĩ Võ Văn Ái, Cư sĩ Ngô Văn Bằng, và Cư sĩ Ỷ Lan. Xin bấm vào dưới đây để nghe, trường hợp không thể bắt sóng vào lúc 19 giờ / giờ Việt Nam trên làn sóng ngắn 31 mét 9930 kilô Hertz :
Bấm vào dưới đây để tìm nghe Chương trình thứ sáu này :
Bấm vào đây để thu thanh chương trình này :
Nếu có vấn đề, kính xin thông báo Đài Phật giáo Việt Nam để chúng tôi chỉ dẫn bổ túc. Đài Phật giáo Việt Nam mong được chư Tôn đức, đồng bào Phật tử và đồng bào các giới đón nghe và góp ý để công cuộc truyền thông ngày một thăng.
PTTPGQT

(Huệ Lộc) Nhân Quả Ba Đời


Huệ Lộc kính lời thăm hỏi Cư- Sĩ Nhật Liên Dũng.  Tôi  tự nghĩ mình không là gì hết, tuy nhiên cảm kích trước lời thành thật của Cư-Sĩ đã nói lên ý kiến của chính mình trong những ngày qua với sự dè dặt thân khẩu ý nghiệp. Thật là điều đáng cho tôi học hỏi.  Theo Kinh Hoa Nghiêm, thật ra tất cả mọi chúng sanh đã là "Phật", nhưng họ không tự nhận ra được.  Do thân khẩu ý nghiệp mà họ như mê dại lao vào chốn sinh tử luân hồi như một giấc mộng dài, chưa bao giờ thức. Như người trong giấc mơ, thấy có cha, mẹ, anh, em, thân bằng quyến thuộc, bạn, thù, yêu thương, hận thù... trong một thế giới mộng mênh mông rộng lớn không cùng mà trong đó chỉ tìm thấy đau thương và nước mắt mà thôi.  Nay dựa theo lời dạy ngài Ấn Quang Đại Sư, tôi có vài lời diễn đạt với những ai thích nghe:
            Kinh Pháp Hoa có nói: "Ba cõi không an, dường như nhà lửa, sự khổ đầy rất đáng sợ hãi."  Nhiều khi cảnh ngộ đến với ta bằng những giai đoạn như hoạ, phước , nghịch, thuận, khổ, vui... không nhất định.  Tuy nhiên nếu biết quyền biến, an theo số phận, thì cảnh hoạ, nghịch, khổ nào mà không biến thành phước, thuận, vui?
            Trong kinh Dịch có câu "cùng bỉ tất thông; vật cùng tất biến", kẻ học đạo phải nên thiểu dục tri túc, biết số mạng do nơi nghiệp xưa gây tạo nên không oán trời trách người, dù gặp cảnh ngộ nào cũng vẫn an nhàn bình thản.  Có những người tuy có lòng ưa thích điều lành, nhưng chưa rõ chổ chí lý của Phật Đạo, nên khi gặp cảnh nghịch đã bối rối kinh cuồng.  Tôi xin đưa ra một số câu chuyện để nhận rõ:
            1. Chổ nương tựa của thế gian không gì sánh hơn mặt trời và mặt trăng.  Nhưng khi mặt trời đứng bóng thì cũng phải xế chiều; mặt trăng tròn đầy thì cũng đến hồi khuyết giảm, cho đến gò cao thành vực thẳm, biển cả hoá thành nương dâu.  Cuộc đời như thế hết trẻ tới già, hết thạnh tời suy là lẽ thường tình không ai tránh khỏi.  Nếu cứ vì sự thay đổi tuần hoàn mà tâm ta sợ hãi điên cuồng chạy đông chạy tây tìm vói cái đã qua, tức là chúng ta đã đánh mất cái bình an đã có sẵn trong ta tự xưa nay, cái mà nhà Thiền gọi là  "Bản Lai Diện Mục". 
            2. Lịch sử còn ghi những sự thăng trầm của những cao nhân thuở trước.  Xưa nay đạo đức nhân đạo không ai hơn Ngài Khổng Tử, tuy vậy mà Ngài Khổng Tử còn phải bị vây ở đất Khuông, tuyệt lương ở đất Trần hơn ba tháng.  Ngài bỏ công đi chu du liệt quốc kết cuộc không được gì, chỉ có một người con là ông Bá Ngu được năm mươi tuổi rồi cũng chết mất.  Thầy Nhan Hồi là bậc chẳng phạm lỗi hai lần "bất quá nhị" mà mạng sống chỉ ở tuổi ba mươi.  Thầy Tử Hạ, Tả Kỳ Minh thì bị mù loà.  Đại thi hào Khuất nguyên thì chết chìm. Thầy Tử Lộ thì bị chúng giặc giết chết bầm nát ra làm mắm gởi ngài Khổng Tử.  Những vị ấy là các bậc đại Thánh, đại hiền mà cũng không tránh được những nghịch cảnh đau lòng hà huống chi Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất hay các Đức Tăng Thống sanh ra từ cộng nghiệp của người dân Việt Nam thì làm sao tránh được những bước thăng trầm? Tuy nhiên các vị ấy biết thuận theo số mạng, tuỳ thuận an vui.  Mấy điều nói vậy tợ hồ như không phước, nhưng tấm gương đạo đức của các Ngài mãi thiên thu từ vua đến dân không ai không kính ngưỡng.  Thế thì phước đức còn chi hơn? 

(Hương Trần) Hồi âm anh NKAT cùng đóng góp ý kiến với nhóm mang tên Hội Cố HT Thích Như Đạt.


Thưa anh NKAT cùng nhóm tên Hội Cố HT Thích Như Đạt, 

Phật Giáo luôn mở rộng, không có ranh giới cho bất cứ phương tiện nào, tuy nhiên. Gần 2 thập niên qua, GHPGVNTN đã nhiều phen chao đảo, qúa nhiều người lợi dụng GHPGVNTN để trục lợi cá nhân, đoàn thể, khiến cho GHPGVNTN bị mất dần niềm tin nơi Phật Tử và Phật Tử cũng chia năm xẻ bảy bởi vì những người tự xưng là tu sĩ nhưng lại thích liên quan đến đảng phái chính trị, tài chánh, chức quyền.

Để tránh cho Phật Giáo bị mai một, GHPGVNTN bị tan rã hoàn toàn, buộc lòng phải tùy duyên ứng biến. Nếu không thống thuộc GHPGVNTN mà cứ mang danh GHPGVNTN hoặc những Vị lãnh đạo trong GHPGVNTN được uy tín với Phật Tử để thực hiện âm mưu, làm bàn đạp để tiến thân thì phần nhỏ còn lại của Giáo Hội cũng sẽ vì đó mà mất hết, không còn GHPGVNTN nữa. Việc gì cũng vậy, nếu đã làm việc thiện, việc tốt thì tên gì cũng được, đâu có sợ người ta không tin mình và không ủng hộ. Nếu đã là làm việc phước thiện nhưng có mưu đồ hoặc tính toán thì cho dù có làm nổi cách mấy rồi cũng có ngày bị lộ mặt thật ra mà thôi.

Anh NKAT phải biết GHPGVNTN hiện nay đã và đang bị nhà cầm quyền cộng sản VN trù dập, chúng nó chỉ đợi một sơ hở nào đó là lấy lý do để tiêu diệt hoàn toàn GHPGVNTN trong nước, do đó mới có GHPGVNTN VP II ở hải ngoại để bảo toàn GHPGVNTN và Phật Giáo Chính Thống, thế nhưng gần 2 thập niên qua, hết nhóm này đến nhóm khác làm loạn, bắt ép Giáo Hội phải bỏ đi PTTPGQT và VH II VHĐ phải có người mà chúng nó ủng hộ và nghe theo lời của chúng nó thì mới được, nếu không thì dẹp bỏ VP II VHĐ luôn.

Vì những lý do trên mà Giáo Hội buộc lòng phải yêu cầu bất cứ ai xử dụng danh xưng GHPGVNTN hoặc những Vị trong hàng lãnh đạo của Giáo Hội để lập hội hoặc lập nhóm thì nên làm cho rõ ràng, bằng cách thẳng thắng trực thuộc Giáo Hội để cùng chung hành sự theo những gì từ Giáo Hội ban hành, nếu không mạnh ai nấy làm, ai thích làm gì thì làm đó, như vậy sẽ khiến cho người ngoài hoặc những Phật Tử khác sẽ hiểu lầm và họ sẽ không biết đâu là Giáo Hội thật, đâu là giáo hội gỉa hoặc người lợi dụng danh của Giáo Hội để trục lợi.

(Nguyên Thanh Nguyễn Tri Quế) ĐÔI ĐIỀU ĐÍNH CHÍNH với qúy Đạo hữu THỤC VŨ, NGUYÊN NGUYÊN, Ý DÂN VỀ NHỮNG CÁO BUỘC CỨU CHÙA BA LA MẬT CỦA HT THÍCH NHẬT BAN


Kính thưa Đạo hữu Thục Vũ, Ý Dân, Nguyên Chiếu…, Kính thưa Quý Độc giả, 
Từ ngày nghỉ hưu gần như có chút thời gian là bay lượn trên NET; Ai đó chuyển bài đến nếu thấy hay theo ý riêng thì FW chia xẽ mọi người, đôi khi cũng tỏ chút tâm tình riêng tư;   Và không nghĩ rằng thư  gởi đến là hộp thư riêng, nếu có điều gì sai xin thứ lỗi. 
    Cũng xin đính chính: Bài “Hải ngoại với việc làm từ thiện” là của Hữu Tâm  chứ không phải của Nguyễn tri Quế, sở dĩ NTQ dán bài này lên Email Bài Hảy cứu giúp Chùa Ba La Mật trong mục đích cố tránh lỗi lầm khi trao đổi và nhận thấy Hữu Tâm bỏ thì giờ phân tích kỷ lưởng việc Từ thiện mà lâu nay chúng ta tranh luận đã trở thành Trận Giặc Từ Thiệntrên NET; Thật vậy Tranh luận với quyết tìm con đường tốt để thực hiện, thế rồi từ đó sinh tự ái, bảo thủ cuối cùng vô tình để Đệ Ngủ Tăng Thống trần trụi không còn tay chân cũng như vô tình cố giết GHPGVNTN thay cho cộng sản. Tôi hằng nhớ câu của  Tăng Thống đại ý “Chúng ta chịu khó tìm người có khả năng bằng hoăc hơn Võ Văn Ái, Bằng hoặc hơn Lê Công Cầu để giới thiệu, tiến cử đến Ngài” Khả năng tôi, tôi nhận thấy kém cỏi nên thấy đươc sai sót thì góp ý, nhất định không chỉ trích, nhất là qua tự suy diễn. 


    Riêng về Chùa Ba La Mật do Hòa Thượng Nhật Ban Trù trì thì : 
    -Bọn ác ôn cộng sản không chịu cấp giấy phép, sao chúng ta không đưa hình ảnh lên để vận dụng số ĐỒNG HƯƠNG nhất là Long Thành. Phật tử đại diện đứng xin sửa sang qua trung gian Tòa Đại sứ chẳng hạn? Vì cộng sản khoe khoan có Tự do Tôn giáo thì đây cũng là kế sách lật mặt nạ bọn chúng?. 
    -  Còn như hiện nay Kêu gọi đóng góp biết gởi cho Ai đây? Gởi về Thầy Nhật Ban ư?, cộng sản có tha cho Thầy không hay vu khống  “Thầy nhận tiền của thế lực phản động hải ngoại  ?” Để bọn Xã Ấp dễ bề cướp giực trên tay? 
    Có lẽ Đh Ý Dân chưa hiểu ý nên áp đặt chữ cáo buộc cho Nguyễn Tri Quế?.  Vợ chồng tôi tâm nguyện sẳn sàng để dành tháng hưu để cúng dường Chùa Ba La Mật khi Chùa có Giấy phép, Tôi nghĩ rằng khi  chúng tôi cúng dường 1 đồng thì Chùa sẽ nhận được 100 đồng vì số cựu học sinh Trung học Long thành khi nghe Thầy cựu Hiệu trưởng của họ cúng dường thì họ sẽ đua nhau làm vui lòng Thầy cũ vì Thầy họ chỉ ở Long Thành có 2 năm mà đã để lại cho Phụ huynh HS Long Thành một kỷ niệm khó quên.

(Hương Trần) Người Mù Sờ Voi


Thưa qúy anh chị cùng qúy vị quan tâm,

Đã mấy hôm nay, vấn đề của hội cố HT Thích Như Đạt vẫn chưa được yên. Hôm nay, tôi nhận được email của ông PHVg gửi ra, trong đó có những bài viết của anh Ý Dân, chị LGN. Trong Re tôi ghi là " Thế nào là người mù sờ voi". Tôi xin được chia xẻ như sau:

Vì qúa nhiều email gửi ra với nhiều điều ghi chép của chị LGN vá anh Ý Dân, tôi xin không đề cập đến bất cứ điều gì họ viết để chia xẻ và an ủi nhau, tôi chỉ xin được phân thích về "Người mù sờ voi" trong câu nói của anh Ý Dân "Một khi Ngài Quảng Độ viên tịch rồi thì GHPGVNTN sẽ chết trong âm thầm".

1_ Hiện trạng Phật Giáo bị chia năm xẻ bảy, thiết nghĩ rằng nếu người TRÍ thì sẽ nhận thấy được điều này đã nằm trong dự đoán của Đức Thế Tôn ngay trong các bài Kinh Pháp Nhà Phật, đồng thời rất rõ ràng sự thể này không phải chỉ do một mình những kẻ tu sĩ nữa vời, rơi rớt, gỉa tu, ma tăng, mà ra, đó cũng là do những kẻ tự cho mình là Phật Tử thuận thành bảo vệ, ủng hộ cho chủng yêu tinh, qủy quái, sanh sôi nẩy nở và trưởng dưỡng chúng thành hình và lớn mạnh. Ở đây, tôi không quy tội cho bất cứ ai, tôi chỉ thấy sao nói vậy và hiện nay tôi thấy đám LLCSCHPG và nhóm hội cố HT Thích Như Đạt là những loài sâu mọt cuối cùng gậm nhấm GHPGVNTN nói riêng, Phật Giáo Chánh Pháp nói chung.